List

Vie/About 1000 common words

 1. như
 2. tôi
 3. của anh ấy
 4. cái đó
 5. ông
 6. cho
 7. trên
 8. với
 9. họ
 10. tại
 11. một
 12. này
 13. từ
 14. bởi
 15. nóng
 16. từ
 17. nhưng
 18. cái gì
 19. một số
 20. anh
 21. hoặc
 22. của
 23. để
 24. một
 25. trong
 26. chúng tôi
 27. có thể
 28. ra
 29. khác
 30. làm
 31. của họ
 32. thời gian
 33. nếu
 34. sẽ
 35. như thế nào
 36. một
 37. mỗi
 38. nói
 39. không
 40. bộ
 41. ba
 42. muốn
 43. không khí
 44. cũng
 45. cũng
 46. chơi
 47. nhỏ
 48. cuối
 49. đặt
 50. nhà
 51. đọc
 52. tay
 53. cổng
 54. lớn
 55. đánh vần
 56. thêm
 57. thậm chí
 58. đất
 59. ở đây
 60. phải
 61. lớn
 62. cao
 63. như vậy
 64. theo
 65. hành động
 66. lý do
 67. tại sao
 68. hỏi
 69. thay đổi
 70. đi
 71. ánh sáng
 72. loại
 73. cần
 74. nhà
 75. hình ảnh
 76. thử
 77. chúng tôi
 78. một lần nữa
 79. động vật
 80. điểm
 81. mẹ
 82. thế giới
 83. gần
 84. xây dựng
 85. tự
 86. đất
 87. cha
 88. bất kỳ
 89. mới
 90. công việc
 91. một phần
 92. lấy
 93. được
 94. nơi
 95. sống
 96. nơi
 97. sau khi
 98. ít
 99. chỉ
 100. tròn
 101. người đàn ông
 102. năm
 103. chương trình
 104. mỗi
 105. tốt
 106. tôi
 107. đưa cho
 108. của chúng tôi
 109. dưới
 110. tên
 111. rất
 112. thông qua
 113. chỉ
 114. hình thức
 115. câu
 116. tuyệt vời
 117. suy nghĩ
 118. nói
 119. giúp
 120. thấp
 121. dòng
 122. khác nhau
 123. xoay
 124. nguyên nhân
 125. nhiều
 126. có nghĩa là
 127. trước
 128. di chuyển
 129. đúng
 130. cậu bé
 131. quá
 132. như nhau
 133. tất cả
 134. khi
 135. lên
 136. sử dụng
 137. của bạn
 138. cách
 139. về
 140. nhiều
 141. sau đó
 142. họ
 143. viết
 144. sẽ
 145. như
 146. để
 147. lâu
 148. làm
 149. điều
 150. thấy
 151. anh ấy
 152. hai
 153. nhìn
 154. hơn
 155. ngày
 156. đi
 157. đến
 158. số
 159. âm thanh
 160. không có
 161. nhất
 162. nhân dân
 163. của tôi
 164. hơn
 165. biết
 166. nước
 167. hơn
 168. gọi
 169. đầu tiên
 170. người
 171. có thể
 172. xuống
 173. ở bên cạnh
 174. bây giờ
 175. tìm
 176. đầu
 177. đứng
 178. riêng
 179. trang
 180. nên
 181. nước
 182. câu trả lời
 183. trường
 184. lớn lên
 185. học
 186. vẫn
 187. học
 188. nhà máy
 189. bìa
 190. thực phẩm
 191. ánh nắng mặt trời
 192. bốn
 193. giữa
 194. giữ
 195. mắt
 196. không bao giờ
 197. cuối cùng
 198. để cho
 199. thành phố
 200. cây
 201. qua
 202. trang trại
 203. cứng
 204. bắt đầu
 205. câu chuyện
 206. cưa
 207. xa
 208. biển
 209. vẽ
 210. còn lại
 211. muộn
 212. chạy
 213. trong khi
 214. báo chí
 215. gần
 216. đêm
 217. thực
 218. cuộc sống
 219. vài
 220. bắc
 221. sách
 222. mang
 223. khoa học
 224. ăn
 225. phòng
 226. người bạn
 227. ý tưởng
 228. núi
 229. dừng lại
 230. nghe
 231. ngựa
 232. cắt
 233. chắc chắn
 234. xem
 235. màu sắc
 236. khuôn mặt
 237. gỗ
 238. chính
 239. mở
 240. dường như
 241. cùng nhau
 242. tiếp theo
 243. trắng
 244. trẻ em
 245. bắt đầu
 246. đi bộ
 247. Ví dụ
 248. giấy
 249. nhóm
 250. luôn luôn
 251. nhạc
 252. đánh dấu
 253. thường
 254. thư
 255. cho đến khi
 256. dặm
 257. sông
 258. xe hơi
 259. chân
 260. chăm sóc
 261. đủ
 262. cô gái
 263. thông thường
 264. trẻ
 265. sẵn sàng
 266. trên đây
 267. màu đỏ
 268. danh sách
 269. mặc dù
 270. cảm thấy
 271. nói chuyện
 272. chim
 273. sớm
 274. cơ thể
 275. con chó
 276. gia đình
 277. trực tiếp
 278. rời khỏi
 279. bài hát
 280. đo lường
 281. cửa
 282. sản phẩm
 283. đen
 284. ngắn
 285. chữ số
 286. lớp
 287. gió
 288. câu hỏi
 289. xảy ra
 290. hoàn thành
 291. tàu
 292. khu vực
 293. một nửa
 294. đá
 295. đặt hàng
 296. lửa
 297. nam
 298. vấn đề
 299. biết
 300. vượt qua
 301. từ
 302. đỉnh
 303. toàn bộ
 304. vua
 305. đường phố
 306. inch
 307. nhân
 308. không có gì
 309. tất nhiên
 310. ở lại
 311. bánh xe
 312. đầy đủ
 313. thế lực
 314. màu xanh da trời
 315. vật
 316. quyết định
 317. bề mặt
 318. sâu
 319. mặt trăng
 320. đảo
 321. bàn chân
 322. hệ thống
 323. bận rộn
 324. kiểm tra
 325. ghi lại
 326. thuyền
 327. vàng
 328. có thể
 329. máy bay
 330. khô
 331. tự hỏi
 332. cười
 333. ngàn
 334. chạy
 335. kiểm tra
 336. trò chơi
 337. hình dạng
 338. nóng
 339. bỏ lỡ
 340. nhiệt
 341. tuyết
 342. lốp xe
 343. mang lại
 344. vâng
 345. dạ
 346. xa xôi
 347. làm đầy
 348. đông
 349. sơn
 350. ngôn ngữ
 351. đơn vị
 352. quyền lực
 353. thị trấn
 354. tốt
 355. nhất định
 356. bay
 357. ngã
 358. rơi
 359. chì
 360. khóc
 361. tối
 362. máy
 363. ghi
 364. đợi
 365. kế hoạch
 366. con số
 367. ngôi sao
 368. hộp
 369. danh từ
 370. lĩnh vực
 371. phần còn lại
 372. chính xác
 373. vẻ đẹp
 374. ổ đĩa
 375. đứng
 376. chứa
 377. phía trước
 378. dạy
 379. tuần
 380. sau cùng
 381. màu xanh lá cây
 382. oh
 383. nhanh chóng
 384. phát triển
 385. đại dương
 386. ấm áp
 387. miễn phí
 388. phút
 389. mạnh mẽ
 390. đặc biệt
 391. lí trí
 392. phía sau
 393. đuôi
 394. sản xuất
 395. thực tế
 396. không gian
 397. nghe
 398. tốt nhất
 399. giờ
 400. tốt hơn
 401. đúng
 402. trong khi
 403. trăm
 404. năm
 405. nhớ
 406. bước
 407. đầu tiên
 408. sớm
 409. giữ
 410. tây
 411. mặt đất
 412. quan tâm
 413. đạt
 414. nhanh chóng
 415. động từ
 416. hát
 417. lắng nghe
 418. sáu
 419. bàn
 420. du lịch
 421. ít hơn
 422. buổi sáng
 423. mười
 424. đơn giản
 425. một số
 426. nguyên âm
 427. hướng
 428. chiến tranh
 429. đặt nằm
 430. chống lại
 431. mẫu
 432. khuôn
 433. chậm
 434. trung tâm
 435. tình yêu
 436. người
 437. tiền
 438. phục vụ
 439. xuất hiện
 440. con đường
 441. Bản đồ
 442. mưa
 443. quy tắc
 444. quản lí
 445. kéo
 446. lạnh
 447. thông báo
 448. giọng nói
 449. năng lượng
 450. săn bắn
 451. có thể xảy ra
 452. giường
 453. anh trai
 454. trứng
 455. đạp xe
 456. tế bào
 457. tin
 458. có lẽ
 459. chọn
 460. đột ngột
 461. đếm
 462. vuông
 463. lý do
 464. chiều dài
 465. đại diện
 466. nghệ thuật
 467. môn học
 468. chủ từ
 469. khu vực
 470. kích thước
 471. khác nhau
 472. giải quyết
 473. nói
 474. trọng lượng
 475. chung
 476. nước đá
 477. vấn đề
 478. vòng tròn
 479. đôi
 480. bao gồm
 481. chia
 482. âm tiết
 483. cảm thấy
 484. lớn
 485. bóng
 486. sóng
 487. rơi
 488. tim
 489. hiện nay
 490. nặng
 491. khiêu vũ
 492. động cơ
 493. vị trí
 494. cánh tay
 495. rộng
 496. chèo
 497. vật chất
 498. phân số
 499. rừng
 500. ngồi
 501. cuộc đua
 502. cửa sổ
 503. cửa hàng
 504. mùa hè
 505. đào tạo
 506. ngủ
 507. chứng minh
 508. cô đơn
 509. chân
 510. tập thể dục
 511. tường
 512. bắt
 513. muốn
 514. bầu trời
 515. bảng
 516. niềm vui
 517. mùa đông
 518. hoang dã
 519. dụng cụ
 520. kính
 521. cỏ
 522. công việc
 523. cạnh
 524. dấu hiệu
 525. viếng thăm
 526. quá khứ
 527. mềm
 528. vui vẻ
 529. sáng
 530. khí
 531. thời tiết
 532. tháng
 533. triệu
 534. chịu
 535. hoàn thành
 536. hạnh phúc
 537. hy vọng
 538. hoa
 539. mặc quần áo
 540. lạ
 541. ra đi
 542. thương mại
 543. giai điệu
 544. chuyến đi
 545. văn phòng
 546. nhận
 547. hàng
 548. miệng
 549. chính xác
 550. biểu tượng
 551. chết
 552. ít nhất
 553. rắc rối
 554. hét lên
 555. trừ
 556. hạt giống
 557. giai điệu
 558. tham gia
 559. đề nghị
 560. sạch
 561. phá vỡ
 562. phụ nữ
 563. sân
 564. tăng
 565. xấu
 566. thổi
 567. dầu
 568. máu
 569. chạm
 570. tăng
 571. phần trăm
 572. trộn
 573. đội
 574. dây
 575. chi phí
 576. thua
 577. nâu
 578. mặc
 579. vườn
 580. như nhau
 581. chọn
 582. phù hợp với
 583. chảy
 584. công bằng
 585. ngân hàng
 586. thu thập
 587. lưu
 588. kiểm soát
 589. số thập phân
 590. tai
 591. khác
 592. khá
 593. trường hợp
 594. ở giữa
 595. giết
 596. con trai
 597. hồ
 598. thời điểm
 599. tỉ lệ
 600. lớn
 601. mùa xuân
 602. quan sát
 603. thẳng
 604. phụ âm
 605. quốc gia
 606. từ điển
 607. sữa
 608. tốc độ
 609. phương pháp
 610. cơ quan
 611. trả tiền
 612. tuổi
 613. phần
 614. váy
 615. điện toán đám mây
 616. bất ngờ
 617. yên tĩnh
 618. đá
 619. nhỏ
 620. leo
 621. mát mẻ
 622. thiết kế
 623. người nghèo
 624. rất nhiều
 625. thí nghiệm
 626. dưới
 627. chìa khóa
 628. sắt
 629. độc thân
 630. dán dính
 631. phẳng
 632. hai mươi
 633. da
 634. nụ cười
 635. nếp gấp
 636. lỗ
 637. nhảy
 638. em bé
 639. tám
 640. làng
 641. gặp
 642. nguồn gốc
 643. mua
 644. nâng cao
 645. giải quyết
 646. kim loại
 647. đẩy
 648. bảy
 649. đoạn văn
 650. thứ ba
 651. lông
 652. mô tả
 653. nấu ăn
 654. sàn nhà
 655. hoặc
 656. kết quả
 657. đốt cháy
 658. đồi
 659. an toàn
 660. mèo
 661. thế kỷ
 662. xem xét
 663. loại
 664. pháp luật
 665. bit
 666. bờ biển
 667. bản sao
 668. cụm từ
 669. im lặng
 670. cao
 671. cát
 672. đất
 673. cuộn
 674. nhiệt độ
 675. ngón tay
 676. ngành công nghiệp
 677. giá trị
 678. đánh nhau
 679. lời nói dối
 680. đánh đập
 681. hưng phấn
 682. tự nhiên
 683. xem
 684. ý nghĩa
 685. vốn
 686. ghế
 687. nguy hiểm
 688. trái cây
 689. giàu
 690. dày
 691. người lính
 692. quá trình
 693. hoạt động
 694. thực hành
 695. tách rời
 696. khó khăn
 697. bác sĩ
 698. xin vui lòng
 699. bảo vệ
 700. trưa
 701. mùa vụ
 702. hiện đại
 703. yếu tố
 704. đánh
 705. sinh viên
 706. góc
 707. buổi tiệc
 708. cung cấp
 709. xác định vị trí
 710. nhẫn
 711. nhân vật
 712. côn trùng
 713. giai đoạn
 714. biểu thị
 715. đài
 716. nguyên tử
 717. con người
 718. lịch sử
 719. hiệu ứng
 720. điện
 721. mong đợi
 722. xương
 723. đường sắt
 724. tưởng tượng
 725. cung cấp
 726. đồng ý
 727. do đó
 728. dịu dàng
 729. người phụ nữ
 730. đội trưởng
 731. đoán
 732. cần thiết
 733. sắc
 734. bén
 735. cánh
 736. tạo
 737. hàng xóm
 738. rửa
 739. con dơi
 740. hơn
 741. đám đông
 742. ngô
 743. bắp
 744. so sánh
 745. bài thơ
 746. chuỗi
 747. chuông
 748. phụ thuộc
 749. thịt
 750. chà
 751. ống
 752. nổi tiếng
 753. đồng đô la
 754. suối
 755. sợ hãi
 756. cảnh
 757. mỏng
 758. tam giác
 759. hành tinh
 760. gấp
 761. vội
 762. trưởng
 763. thuộc địa
 764. đồng hồ
 765. cà vạt
 766. đi vào
 767. chính
 768. tươi
 769. tìm kiếm
 770. gửi
 771. vàng
 772. súng
 773. cho phép
 774. in
 775. chết
 776. nơi
 777. chỗ
 778. sa mạc
 779. phù hợp với
 780. hiện tại
 781. thang máy
 782. đến
 783. chủ
 784. theo dõi
 785. ba mẹ
 786. bờ biển
 787. phân chia
 788. tờ
 789. chất
 790. ủng hộ
 791. kết nối
 792. bài đăng
 793. chi tiêu
 794. hợp âm
 795. chất béo
 796. vui
 797. ban đầu
 798. chia sẻ
 799. trạm
 800. cha
 801. ba
 802. bánh mì
 803. phí
 804. thích hợp
 805. thanh
 806. phục vụ
 807. bộ phận
 808. nô lệ
 809. vịt
 810. ngay lập tức
 811. thị trường
 812. trình độ
 813. cư ngụ
 814. thân yêu
 815. kẻ thù
 816. trả lời
 817. uống
 818. xảy ra
 819. hỗ trợ
 820. bài phát biểu
 821. thiên nhiên
 822. phạm vi
 823. hơi nước
 824. chuyển động
 825. con đường
 826. chất lỏng
 827. đăng nhập
 828. chia được
 829. răng
 830. vỏ
 831. cổ
 832. oxy
 833. đường
 834. chết
 835. đẹp
 836. kỹ năng
 837. mùa
 838. giải pháp
 839. nam châm
 840. bạc
 841. cảm ơn
 842. chi nhánh
 843. trận đấu
 844. hậu tố
 845. đặc biệt là
 846. quả sung
 847. sợ
 848. to
 849. em gái
 850. thép
 851. thảo luận
 852. về phía trước
 853. tương tự
 854. hướng dẫn
 855. kinh nghiệm
 856. ghi điểm
 857. táo
 858. sân cỏ
 859. áo choàng
 860. khối lượng
 861. thẻ
 862. ban nhạc
 863. dây thừng
 864. trượt
 865. giành chiến thắng
 866. buổi tối
 867. điều kiện
 868. cho ăn
 869. công cụ
 870. tổng
 871. toàn bộ
 872. cơ bản
 873. mùi
 874. thung lũng
 875. đôi
 876. ghế
 877. tiếp tục
 878. khối
 879. biểu đồ
 880. nón
 881. bán
 882. thành công
 883. công ty
 884. trừ
 885. sự kiện
 886. riêng
 887. cụ thể
 888. thỏa thuận
 889. bơi
 890. ngược lại
 891. vợ
 892. giày
 893. vai
 894. lây lan
 895. sắp xếp
 896. trại
 897. phát minh
 898. bông
 899. sinh
 900. xác định
 901. chín
 902. xe tải
 903. tiếng ồn
 904. mức
 905. cơ hội
 906. thu thập
 907. cửa hàng
 908. căng ra
 909. ném
 910. tỏa sáng
 911. tài sản
 912. cột
 913. phân tử
 914. chọn
 915. sai
 916. màu xám
 917. lặp lại
 918. yêu cầu
 919. rộng
 920. chuẩn bị
 921. muối
 922. mũi
 923. số nhiều
 924. sự tức giận
 925. khiếu nại
 926. lục địa