List

Tur/Most frequent words 1-100

bir ol ve bu da et o yap al de ben gel için çok ver ne daha gibi gör kendi mi var çık ile sonra yer bul iç ama zaman her șey kadar ara git en yıl değil çalıș iste geç bil biz gün insan anla ya elki kal söyle bak yok ye bașla konu yeni yeni i sen iș önce son yan üzerl büyük yașa baș yol neden çocuk diye gir ülke kullan yüz dünya gerek biri durum orta düșün getir iyi göre böyle aç taraf yaz göster ev kadın hal göz alan aynı önemli hiç yani bura söz