List

Mar/Lemmas-without-audio-sorted-by-number-of-wiktionaries

 1. मंत्री
 2. वाहक
 3. उच्चार
 4. नागरिक
 5. मरण
 6. अखबार
 7. अडतीस
 8. अपघात
 9. अभिषेक
 10. आठवण
 11. आदर
 12. कचेरी
 13. कवयित्री
 14. केंद्र
 15. खास
 16. गंधक
 17. गरीब
 18. गुहा
 19. ग्रंथ
 20. घोष
 21. चालक
 22. ज्ञानी
 23. तंत्र
 24. तंबू
 25. तलाव
 26. दबाव
 27. दरी
 28. धार्मिक
 29. निर्भय
 30. पंखा
 31. पट्टा
 32. पत्ता
 33. पत्रकार
 34. पीस
 35. पूर्वज
 36. पैदा
 37. प्रतिक्रिया
 38. भगवा
 39. भर
 40. भीती
 41. मुक्त
 42. मेष
 43. राष्ट्र
 44. वाढ
 45. वाहणे
 46. विशेष
 47. विश्व
 48. वैज्ञानिक
 49. शहरी
 50. समाज
 51. सूर्योदय
 52. हल्ला
 53. हिंदी
 54. अक्का
 55. अण्णा
 56. अत्तर
 57. अनादर
 58. अभिनय
 59. अभ्यासक्रम
 60. अश्रु
 61. आगगाडी
 62. आग्नेय
 63. आचार्य
 64. आदर्श
 65. आनंददायी
 66. आरोप
 67. आशा
 68. आस
 69. आस्तिक
 70. आस्मानी
 71. इमान
 72. उणे
 73. उतार
 74. उत्कृष्ट
 75. उत्पन्न
 76. उत्सव
 77. उदय
 78. उधळणे
 79. उपचार
 80. उपहारगृह
 81. एकेचाळीस
 82. ऐक्य
 83. ओंगळ
 84. ओघ
 85. कमाल
 86. कमी
 87. करुणा
 88. कर्तव्य
 89. कलाकार
 90. कष्ट
 91. काठ
 92. कामगार
 93. कार्यक्रम
 94. किरण
 95. कीव
 96. केशरी
 97. क्रांती
 98. खडू
 99. खाट
 100. खाते
 101. खाना
 102. खारट
 103. खिमा
 104. खेडे
 105. ख्रिस्ती
 106. गंभीर
 107. गफलत
 108. गांड
 109. गांभीर्य
 110. गाभारा
 111. गायिका
 112. गोसावी
 113. घासलेट
 114. घोषणा
 115. चंदन
 116. चटई
 117. चमत्कार
 118. चव्वेचाळीस
 119. चव्हाटा
 120. चिंतणे
 121. चिंता
 122. चिता
 123. चीनी
 124. चोखणे
 125. जंगली
 126. जय
 127. जांभळा
 128. जाऊ
 129. जारी
 130. जाळणे
 131. जिवंत
 132. जिव्हाळा
 133. जैविक
 134. ज्यामिति
 135. झटका
 136. टिकली
 137. टीम
 138. ठेकेदार
 139. डाग
 140. तबला
 141. तरंग
 142. तलवार
 143. तसे
 144. तांत्रिक
 145. ताप
 146. तार
 147. तालुका
 148. तुला
 149. तुळस
 150. तुळसी
 151. तृप्ती
 152. तेहतीस
 153. थर
 154. थाळी
 155. दक्ष
 156. दया
 157. दलाल
 158. दाता
 159. दाब
 160. दिन
 161. दिल
 162. दुसरे
 163. दूर
 164. दृश्य
 165. देवी
 166. दौरा
 167. दौलत
 168. द्वार
 169. द्विज
 170. धनुष्य
 171. धन्य
 172. धर्मनिरपेक्ष
 173. धार्मिकता
 174. नख
 175. नट
 176. नळ
 177. नस
 178. नाकपुडी
 179. नाचक्की
 180. नालायक
 181. नाश
 182. नास्तिक
 183. निधि
 184. निवारा
 185. पंतप्रधान
 186. पट्टी
 187. पताका
 188. परवड
 189. पर्यटक
 190. पर्यटन
 191. पाठ्यपुस्तक
 192. पायवाट
 193. पारिभाषिक
 194. पिक्चर
 195. पुस्तिका
 196. पेला
 197. प्रथिन
 198. प्रदेश
 199. प्रभा
 200. प्रभुत्व
 201. प्रमाद
 202. प्राकृत
 203. फजिती
 204. फळा
 205. फावडे
 206. फुरसत
 207. बंदी
 208. बत्ती
 209. बळ
 210. बशी
 211. बाहू
 212. बुध
 213. भांडण
 214. भाषाविज्ञान
 215. भूतकेश
 216. भौतिक
 217. मधु
 218. मनोरंजन
 219. मानसिक
 220. मायबोली
 221. माळी
 222. मुक्ती
 223. मुख्यमंत्री
 224. मुख्याध्यापक
 225. मुस्लिम
 226. मूत
 227. मृत
 228. मे
 229. मेथी
 230. म्हातारा
 231. यादी
 232. यान
 233. रक्तवाहिनी
 234. रद्द
 235. रवा
 236. रशियन
 237. रस
 238. रसायन
 239. राई
 240. राज्यपाल
 241. राष्ट्रपती
 242. राष्ट्रभाषा
 243. राष्ट्रवाद
 244. राष्ट्रवादी
 245. राष्ट्रीय
 246. रीत
 247. रेखागणित
 248. रोख
 249. रोजा
 250. लहर
 251. लाटणे
 252. लेख
 253. लोकशाही
 254. लोह
 255. वर्ण
 256. वाचन
 257. वास्तु
 258. विजय
 259. वितरण
 260. विशिष्ट
 261. वृषभ
 262. वैध
 263. व्याख्या
 264. व्यापार
 265. व्रण
 266. शक्य
 267. शरम
 268. शांत
 269. शाब्दिक
 270. शास्त्र
 271. शिंक
 272. शीर
 273. शुद्ध
 274. शुश्रूषा
 275. शोध
 276. शोषण
 277. संगम
 278. संवाद
 279. सदतीस
 280. सफेद
 281. समृद्ध
 282. सराफ
 283. सव्वीस
 284. सहनशीलता
 285. सहल
 286. साम्यवादी
 287. सारणी
 288. सीमा
 289. सुईण
 290. सूर्यफूल
 291. स्थिर
 292. स्वच्छ
 293. स्वच्छता
 294. हाल
 295. हिंदू
 296. हुतात्मा
 297. हेवा
 298. हैराण
 299. होडी
 300. होय
 301. अँग्युलर
 302. अँटिसिपेशन
 303. अँथ्रॅक्स
 304. अंकचालन
 305. अंकजाल
 306. अंकपट्टी
 307. अंकपाश
 308. अंकरी
 309. अंकलिपि
 310. अंकाईटंकाई
 311. अंकिला
 312. अंकुरणे
 313. अंकुशी
 314. अंकोळ
 315. अंगवळणी
 316. अंगाईगीत
 317. अंजन
 318. अंजनी
 319. अंजलि
 320. अंजान
 321. अंजारणे
 322. अंजिनी
 323. अंडगोल
 324. अंतराळ
 325. अंतर्याम
 326. अंधारणे
 327. अंधारमय
 328. अंधारी
 329. अंधारे
 330. अंधुक
 331. अंबक
 332. अंबाडे
 333. अंबापाणी
 334. अंबु
 335. अंबोळी
 336. अऋण
 337. अकंटक
 338. अकच्छ
 339. अकटचिकट
 340. अकटविकट
 341. अकथ्य
 342. अकराळ-विकराळ
 343. अकरावा बृहस्पति
 344. अकरावा रुद्र
 345. अकरीं
 346. अकरुण
 347. अकरें
 348. अकरोड
 349. अकर्तव्य
 350. अकर्ता
 351. अकर्तृक
 352. अकर्तृत्व
 353. अकर्म
 354. अकर्मक
 355. अकर्मी
 356. अकल्पनीय
 357. अकल्मष
 358. अकल्याण
 359. अकळ
 360. अकळतनकळत
 361. अकळवणी
 362. अकळी
 363. अकस
 364. अकसखोर
 365. अकांचन
 366. अकांड तांडव
 367. अकाम्य
 368. अकारण
 369. अकारणिक
 370. अकार्य
 371. अकाल
 372. अकालज
 373. अकाल्पनिक
 374. अकाळ्या
 375. अकिंचित्
 376. अकीक
 377. अकीर्तनीय
 378. अकीर्ती
 379. अकुंठित
 380. अकुटें दुकुटें