Translations

Help:Your first record/24/mk

Revision as of 00:26, 14 January 2022 by Sabelöga (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Штом ќе заврши снимањето на зборовите, следува подигањето на снимките. На дното од екранот се јавува порака која ја прикажува состојбата на подигањето. Можете да продолжите откако ќе се појави пораката „Сите подигања успеаја“.